ما شما را سر راه مشتریانتان قرار می دهیم

و برند شما را در ذهن آنها حک می کنیم

تبلیغات ثامت

در این نوع از تبلیغ ما قصه برندمان را فقط و فقط توسط دوربین بدون هیچ کلامی با نوع میزانسن به مشتری نشان میدهیم و موسیقی منتی روی آن می گذاریم که حواس بیننده را به محصول جلب کند. برای تبلیغ کالا های لوکس مثل جواهرات، عطر و ادکلن از این سبک استفاده می کنیم.

تبلیغات حاشیه ای

در این سبک از تبلیغات باید کاری کنیم برندمان بر سر زبان ها بی افتد. یا با موسیقی، یا با میزان سن، یا با نحوه پلاتو نویسی برای پرزنت و یا یک قصه.

تبلیغات سناریویی

ایده تولید یک محصول یا یک خدمت از رنج انسان ها شکل میگیرد. برای آنکه به مشتریان مان نشان دهیم محصول یا خدمت ما چگونه نیاز آنها را برطرف می کند، هدفمان از تولید که “همان برطرف کردن رنج مشتری مان است” را در قالب یک قصه درمی آوریم.

تبلیغات پرزنتی

در این نوع تبلیغات نیاز هست مشتریانمان را درباره هدفمان از تولید محصول یا خدمتی که ارائه کردیم پرزنت کنیم.

در مقام مدیر،یک معلم باشید 150 150 asal

در مقام مدیر،یک معلم باشید

در کتاب خفه شو و گوش کن، در یک فصل تحت عنوان معلم خوبی باشید صحبت می کند. رفتار شما در سازمان شما منعکس می شود رفتارهای خوب شما با شدت بسیار کم و رفتارهای بد و منفی شما با شدت بسیار زیادی در سازمان شما منعکس می شود.اگر کارکنان شما برخوردهای بدی با مشتریانتان…

read more
جزئیات با فرعیات متفاوت است 150 150 asal

جزئیات با فرعیات متفاوت است

بیزینس ما در جزیئات زمین می خورد اما باید دقت کنیم، جزیئات با فرعیات متفاوت است. در کتاب خفه شو و گوش کن نوشته تیلمن فرتیتا ترجمه دکتر میثم نصیری و دکتر امین اسدالهی اساتید من، به قانون 95:5 اشاره می کند. او معتقد است تمام کسب و کارها 95 درصد کارهای مرتبط به کارشان…

read more

در هزاره سوم باید طوری تبلیغ کنیم تا مشتری به دنبال ما بگردد، مارا پیدا کند تا از ما خرید کند.

Send Your Message