جزئیات با فرعیات متفاوت است

جزئیات با فرعیات متفاوت است 150 150 asal

بیزینس ما در جزیئات زمین می خورد اما باید دقت کنیم، جزیئات با فرعیات متفاوت است.

در کتاب خفه شو و گوش کن نوشته تیلمن فرتیتا ترجمه دکتر میثم نصیری و دکتر امین اسدالهی اساتید من، به قانون 95:5 اشاره می کند. او معتقد است تمام کسب و کارها 95 درصد کارهای مرتبط به کارشان را به خوبی انجام میدهند اما به 5 درصد کارهای جزیی توجهی ندارند و همان 5 درصد کسب و کارشان را زمین میزند.

مثلا در صنف رستوران داران، کیفیت خوب غذا، فضای تمیز و پاکیزه، برخورد صحیح کارکنان با مشتریان 95 درصد کارهایی هستند که صاحب رستوران باید انجام دهد. اما 5درصد کارهای جزیی که اگر صاحب رستوران انجام ندهد مشتریانش را از دست میدهد چیست؟

_او باید موسقی هایی که در سالن پخش میشود را با وسواس انتخاب کند. موسیقی هایی که در مهمانی ها برای ما گوش نواز است، اگر در رستوران هنگامی که نشسته ایم و مشغول غذا خوردن و یا گپ و گفت با همراهانمان هستیم به شدت آزار دهنده است. موسیقی نه آنقدر باید بلند باشد تا ما در هنگام صحبت کردن با همراهانمان صدای خودمان را نشنویم و نه آنقدر کم باشد تا گفت و گوی میزهای کناری به گوشمان برسد.

اگر صاحب رستوران به جزئیات کارهایش توجهی نکند و کارکنانش را آموزش ندهد تا آنها جزئیات را با دقت بیشتری انجام دهند مشتریانش را از دست میدهد اما او باید بداند جزئیات با فرعیات متفاوت است.

اگر جزئیات را در کسب و کارمان اجرا نکنیم، مشتریانمان را از دست میدهیم و باید به کارکنانمان آموزش دهیم و پا فشاری کنیم تا آنها جزئیات را با دقت انجام دهند. اگر فرعیات را انجام دهیم خوب است اما اگر در انجام فرعیات پافشاری کنیم نه تنها پیشرفت نمی کنیم بلکه زمین می خوریم.

درواحد فروش یک شرکت خرید و فروش قطعات کامپیوتری فعالیت داشتم. مدیر من میدانست جزئیات کسب و کارش را زمین میزند اما نمی توانست جزئیات را از فرعیات جدا کند. من را مجبور میکرد در هنگام کارم فرعیات را به نحو احسنت انجام دهم فرعیاتی که انجام ندادن آنها چیزی را تغییر نمیداد اما اصرار مدیر من بر انجام آن کارها من را بی انگیزه کرد و بازده کار من را پایین آورد. بدون شک اگر کارکنان ما انگیزه ای برای انجام کار در سازمان ما نداشته باشند ما زمین می خوریم.

کسب و کار شما چی هست؟ برام بنویسین تا راهنمایی تون کنم جزئیاتی که باید رعایت کنید تا پیشرفت کنید چه هستند.

9 دیدگاه

Leave a Reply